FOOX Groothandel

De pagina of het document waar u om heeft gevraagd bevat handelsinformatie inzake tabaksartikelen of alcoholische dranken en is uitsluitend bestemd voor wederverkopers van deze producten. Tevens moet u voor het inzien van de inhoud minimaal 18 jaar oud zijn.

Bent u 18 jaar of ouder en wederverkoper van tabaksproducten en/of alcoholische dranken?

Statiegeld wetgeving per 1 april 2023

In Nederland zit er statiegeld op plastic flessen (groot/klein) van frisdrank en water. Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. 

Via deze weg willen wij u tijdig informeren over voor u relevante wijzigingen en ontwikkelingen als gevolg van deze statiegelduitbreiding. 

Wat verandert er op 1 april 2023?
 • Vanaf 1 april 2023 vallen alle blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap) onder één gezamenlijk statiegeldsysteem.
 • Producenten/importeurs zijn verplicht minimaal 15 ct statiegeld te heffen op nieuw geproduceerde blikjes.
 • Alle metalen drankverpakkingen die vallen onder het nieuwe statiegeldsysteem krijgen een nieuw statiegeldlogo en in veel gevallen een nieuwe EAN-code.
 • Er komen meer innamepunten bij; deels verplicht en deels vrijwillig. 
 • Het statiegeldsysteem zal niét gelden voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om rechtstreeks uit het blik te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, erwten, mais etc.
Innamepunten 
Het statiegeldsysteem kent verplichte- en vrijwillige innamepunten voor PET-flessen en blikjes. Blikjes en kleine flesjes mogen bij elkaar worden ingezameld.

Verplichte innamepunten
 • supermarkten groter dan 200 m2.
 • bemande tankstations langs de snelweg.
Valt u in een van deze twee categorieën? Dan bent u verplicht om statiegeldflessen in te nemen en het statiegeld retour te geven. U ontvangt een kostendekkende handling fee. In totaal zijn er ongeveer 8000 innamepunten. Indien u een verplicht innamepunt bent, dan heeft uw branchevereniging reeds contact met Statiegeld Nederland. Neem in dat geval contact op met uw branchevereniging. 

Vrijwillige innamepunten
Als u vrijwillig gaat innemen, zijn er drie mogelijkheden:
 1. Inzamelen via een donatiebak
  Via een donatiebak kan de opbrengst worden gedoneerd aan een erkend goed doel naar keuze. Weet u niet zeker of het door u gekozen goede doel voldoet aan de eisen, check dan het register van goede doelen. Donatiebakken zijn te bestellen via info@statiegeldnederland.nl.
 2. Handmatige inname én statiegeld retour geven aan consument
  Overige innamepunten mogen ook handmatig innemen en al dan niet het statiegeld retour geven aan de consument.
 3. Inname via een reverse vending machine én statiegeld retour geven aan consument
  Overige innamepunten kunnen ook machinaal innemen en het statiegeld geven aan de consument. Het innamepunt draagt zelf de kosten voor een RVM, maar krijgt wel een kostenreflectieve handlingvergoeding per fles.
U kunt zich aanmelden als vrijwillig innamepunt op www.statiegeldnederland.nl.
 • U ontvangt vervolgens speciale labels/stickers met uw klantnummer. 
 • U kunt bij uw FOOX Groothandel speciale zakken bestellen (gratis, maar met statiegeld) voor de inzameling van de PET-flessen en blikjes. 
  10039 Mini bag statiegeld 120ltr. a12
  10040 Small bag statiegeld 240ltr. a5
  10041 Big bag statiegeld 800ltr. a4
 • Eenmaal gevuld zal de afgesloten zak, voorzien van uw label, door uw FOOX groothandel worden afgevoerd. 
 • Na ontvangst op een telcentrum van Statiegeld Nederland krijgt u het statiegeld uitbetaald door Statiegeld Nederland. 
Inname eisen
De metalen drankverpakking dient voorzien te zijn van het statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. De barcode en de vorm van het blikje moet intact zijn.
Evenals bij de inname van de PET flessen loopt de volledige creditering via Statiegeld Nederland.

Overgang van oude naar nieuwe verpakkingen
Hoewel alle partijen in hun planning proberen zo strak en nauwkeurig mogelijk toe te werken naar het nieuwe systeem, is er natuurlijk nog voorraadvorming en kan dus nog lange tijd een situatie er zijn waarin ‘oude’ en ‘nieuwe’ verpakkingen naast elkaar aanwezig zijn op de markt. Oude verpakkingen mogen nog verkocht worden na 1 april 2023 maar zullen geen statiegeldvergoeding krijgen.

Toolkit Statiegeld Nederland 
Om mensen te informeren over statiegeld op blikjes drinken, start Statiegeld Nederland op 1 april 2023 een grote landelijke campagne. Het doel: mensen informeren en bewegen om blikjes in te leveren. 
Om u te ondersteunen heeft Statiegeld Nederland een TOOLKIT beschikbaar gesteld. In deze toolkit downloadt u verschillende campagnematerialen. Ook zijn er verdiepende materialen toegevoegd. Denk aan artikelen, veelgestelde vragen, social media posts en een advertorial over circulariteit.

Meer vragen? 
Kijk voor meer informatie over het nieuwe statiegeldsysteem op statiegeldnederland.nl. Ook kunt u hier terecht met vragen en zijn de laatste ontwikkelingen te vinden, evenals een uitgebreide FAQ.
Uiteraard staan ook de FOOX binnendienst en uw FOOX verkoopadviseur klaar om uw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

FOOX Groothandel

 
Bron : FOOX Goothandel
Externe link : https://www.statiegeldnederland.nl/
Coca Cola
Depa
British American Tobacco
Mascotte
FOOX Groothandel
Douwe Egberts
Imperial Tobacco
JTI
Philip Morris
Scandinavian Tobacco Group
Concorp
Haribo
Campina
Cloetta
Cleanfix
Animo
Bravilor
Ecolab
BIC
Ferrero
Ad van Geloven
MTS Euro Products
Eden Watercoolers
Greenspeed
Heupink & Bloemen
Hoppe
J.Cortès
Kellogg's
Lamb Weston
Landewyck Tabak
Lebara Mobile
Mars
Mondelez
Nestlé
Numatic
Perfetti van Melle
Grolsch
Pronk
Red Bull
Diversi Foods
Ritmeester
Satino
Skjinner
Spa Water
Smokestik
Unilever Food Solutions
Oliehoorn
Vrumona
Storck
Unilever
United Softdrinks
Van Vliet
Vileda
Starsweets
VCT Fine Tobacco Products
UCC Coffee Benelux